MOTS traduits en MALGACHE

Acceuil - Mots - Phrases-clefs - Traducteurs - Proverbes - Cartes - Symboles - Voyages - Miss - Modeles - Chefs religieux - Presidents - Rois - E-Ts - Ethnies - Habitat - Ressources - Regne vegetal - Regne animal - Paysages - Art - Gallerie - Liens

Ecrire à Syntafrica

 

DEFINITION MADAGASCAR - MALGACHE

 

AME

SAINA
AMI, AMITIÉ SAKAIBA, FISAKIAZANA
ANGE ANJELY
APPRENDRE NIANATRA
ARGENT VOLA
BATEAU, VOITURE SAMBO,TOMOBILY
BEAUTÉ, BONTÉ, VÉRITÉ HATSARANA,HATSARAM-PANAKY,FAHANARINANA
BIENVENUE TONGASOA
BONHEUR FAHASAMBARANA
BONJOUR, AU REVOIR SALANA, VELOMA
CHANTER, CHANSON MIHIRA, HIRA
CIEL HANITRA
COMMENT ALLEZ-VOUS MANAO AHOANA IANAO
COMMUNAUTÉ FIKAMBANAMBE
COMMUNION VATAN I KRISTY
CONFERENCE KABARY,RESAKA,RISABE
CONSCIENCE UNON-DRAHA, FAHATSAPANA
CORPS VATANA
COSMOS FITAMBARAN'IZAO TONTOLO IZAO
CREATEUR,CREATURE MPAMORONA,ZAVATRA NIFORANA
CREATION ZAVABITA-FAMORONANA
CROIRE, FOI MINO,MANANTENA-FINOANA,FAHATOKISANA
DANSER MITSINJAKA, MANDIHY
DIEU ANDRIAMANITRA
DIMENSION HABENY
ELEVATION FANAINGANA,FAMPANONGÀNA
EMOTION FIHETSAHAM-PO
ENERGIE HIRY, ANGOVO
EQUILIBRE TSY FIHILANKILANANA,TSY FITONGITONGILANANA
ESPRIT FANAHY, SAINA
ETRE HUMAIN OLOMBERONA
EVOLUTION FIVOARANA,FANDROSOANA,FITOMBOANA
EXPERIENCE TRA-KEFA, FAHAIZANA AZO
EXTRA-TERRESTRE TSY AMBONIN'NY TANY
FAMILLE FIANAKAVIANA
FÉE, LUTIN VIAIRY TSARA FANAHY,TSY NATORY,NAIRTRIKA
FLEUR VONIN-KAZO
FORCE HERY
FORME, FORMEL LRKA, TSY TENA IZY
HABITER MONINA, MIPETRAKA
HARMONIE HATSARAM-PEO, RINDRAM-PEO
HIÉRARCHIE AMBARATONGA
HOMME, FEMME,ENFANT LEHILAHY,VEHIVAVY VIAVY MANANGY, TSAIKY ZAZA
HUMANITÉ MAHAHOLONA
INFORMATION FANAMBARANA
INITIATION FAMPIANARANA
INSPIRATION FIHETSAHAM-PO, TOROHUVITRA
INTELLIGENCE FAHAIZANA
INTERIEUR,EXTERIEUR ANATINY, IVELANY
JE T'AIME ANAO TIAKO
JE VOUS AIME TIAKO ANAREO
JONCTION, CONNEXION FANPIRAISANA,FANPITRAOFANA,FITOHIZANA
LETTRE TARATASY
LIVRE BOKY
LUMIERE HAZAVANA JIRO, MOTRO
MAISON TRANO
MANGER MIHINANA
MATIERE ZAVATRA
MEDITATION ERITRERITRA
MEMOIRE FITADIDIANA
MER, OCEAN RANOMASINA,RANOMASIMBE
MERCI MISAOTRA
MESSAGE HAFATRA
MUTATION FANOLOANA OLO, FANINDRAN-TOERANA
NATURE ZAVA-BOARY
OISEAU VORONA
ORDINATEUR ORDINATERA
ORDRE BAIKO
PAIX FILAMINANA
PAPILLON TSIPELAPELAKA, GOLAGOLA
PARADIS PARADISA
PARAPSYCOLOGIE TEATRA TSY HAY HAZAVAINA
PAYS, VILLE FIRENERA, TANAN-DEHIBE
PENSÉE SAINA
PERE SPIRITUEL IABA ARA PANAHY
PLANETE PLANETA
POÉSIE POEZIA
PROGRAMME FANDAHARAN'ASA
PUISSANCE TANJAKA, FAHATANJAHANA
RECHERCHE FIKAROANA, FITADIAVANA
REGNE HUMAIN, ANIMAL FANJAKAN'OLOMBERONA
RELIGION FIVAVAHANA
RIVIERE,CANAL MATSABORY, LAKAN-DRANO
SACRÉ MASINA
SANTÉ FAHASALAMANA
SCIENCE SIANSA
SENSIBILITÉ FAHATSINDRANANA,FAHAMORA-MIHETSIKA
SOCIÉTÉ FIHARAHA-MONINA,FIKAMBANANA ORIN'ASA
SPIRITUEL TOE PANAHY, ARA-PANAHY
TÉLÉPATHIE FAMPITANA SAINA
TÉNEBRES AIZIMBE, HABADOANA
TERRE, SOLEIL TANY, MASOANDRO
TRANSCENDANCE FAHAMBIONANA
TRANSFERT FAMINDRONA
TRAVAIL,TRAVAILLER ASA, MIASA
UNIVERS IZAO TONTOLO IZAO
VAISSEAU,OVNI ZAVA MANIDINA ANY AMBONY TSY HAY TANY
VEGETARIEN MIVELONA AMIN'NY ZAVA MANIRY
VERBE ENTI-MILAZA
VIE, SENS DE LA VIE FIHAINANA,DIKAN'NY, FIAINANA
VISIBLE,INVISIBLE HITAMASO, TSY HITAMASO
VOLONTÉ SITRA-PO
VOYAGE